Palvelut

Palvelumme ovat monipuolisia ja ammattitaitoisesti tuotettuja. Pystymme palvelemaan asikakkaitamme täysin sähköisesti internetverkkopohjaisen sovelluksen myötä tai tarvittaessa osittain sähköisenä. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Käytössämme olevat taloushallinnon ohjelmistot ja henkilöstön ammattitaito antavat mahdollisuuden palvella asiakkaitamme kaikilla mahdollisilla tavoilla ja variaatioilla.

PERUSPALVELUT

 • Kirjanpito
 • Palkanlaskenta
 • Myynti-ja ostoreskontrat
 • Tilinpäätös pöytäkirjoineen
 • Veroilmoitukset
 • Muut viranomais- vakuutus, neljännesvuosi yms. ilmoitukset
 • Maksuliikennepalvelut
 • Verotusasiat
 • Taloushallinnon konsultointi
 • Yritysten luottotietopalvelut ja toimialavertailut
 • Rating-Alfa palvelut

LISÄARVOPALVELUT

 • Yrityksen hallinnointiin liittyvät palvelut
 • Työsuhteisiin liittyvät palvelut
 • Sisäisenlaskennan palvelut (budjetointi)
 • Liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden analysointi
 • Verosuunnittelu
 • Rahoitus- ja investointisuunnittelu
 • Yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut
 • Sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvät palvelut
 • Kassanhallintapalvelut
 • Talouspäällikkö ja Controller palvelut
 • Sähköinen taloudenhallinta

TILINTARKASTUS -JA NEUVONTAPALVELUT

 • Lakisääteinen tilintarkastus
 • Erityistilintarkastus
 • Konsernitilinpäätös

LIIKKEENJOHDON ASIANTUNTIJAPALVELUT

 • Yritys- ja liiketoimintakauppa
 • Sulautuminen
 • Jakautuminen
 • Liiketoimintasiirto
 • Osakevaihto
 • Osakeyhtiön purkaminen
 • Sukupolvenvaihdos
 • Konsernirakenteiden suunnittelut

VEROPALVELUT

 • Elinkeinoverotus
 • Henkilö- perintö- ja lahjaverotus
 • Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
 • Sukupolvenvaihdos
 • Verosuunnittelu
 • Verovastineet
 • Ennakkotietomenettely

TIETOLIIKENNE -JA ATK-PALVELUT

 • Kotisivut
 • Koulutus ja konsultointi
 • Sähköisen toimintaympäristön luominen
 • Koneet ja laitteet