Kirjanpito

Yritysneuvonta

Veropalvelut

Ota yhteyttä

Laskentapalvelu Mikkonen Oy Kuopio

 

Olemme täyden palvelun tilitoimisto Kuopiosta. Annamme yrittäjille aikaa liiketoimintansa hoitamiseen samalla, kun me hoidamme tylsät paperityöt. 

Eri alojen ammattiosaamisemme ansiosta yksikään toimiala ei ole meille vieras. Pystymme tarjoamaan jokaiselle asiakkaallemme tarvittavan taloushallinnon. Asiakkaamme koostuvat osakeyhtiöistä aina ammatinharjoittajiin ja säätiöihin, sekä yhdistyksiin useilta eri toimialoilta. 

Taloushallinnon ammattilainen vuodesta 1990

Stressaako taloushallinto, mutta kumppani puuttuu? Olet ehkä vaihtamassa tilitoimistoa, mutta vielä ei ole tiedossa, kuka osaisi auttaa? 

Soita meille ja pyydä tarjous palveluistamme. Autamme sinua kaikkiin tilitoimiston palveluihin liittyvissä ongelmissa. Tervetuloa kahville - me kerromme, miten sinä hyödyt osaavan tilitoimiston palveluista parhaiten.

 

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto on aina ulottuvillasi

Palvelemme sopimuksesta kokonaan sähköisesti. Palveluitamme ovat mm:

kirjanpito ja palkanlasku
veroilmoitukset ja tilintarkastukset
johdon konsultointi ja sukupolvenvaihdokset
arvonlisäverotus sekä muut verotusasiat
luottotietopalvelut ja kassanhallintapalvelut

Soita meille 0207 209 500 ja pyydä tarjous.

Miksi valitset meidät kumppaniksi?

 

 • henkilökunta on ammattitaitoista, koulutettua ja motivoitunutta
 • tarvittava tieto ja apu on saatavilla nopeasti ja edullisesti
 • erilaisiin taloushallinnon ohjelmistoihin perustuvat laskelmat, joiden avulla yritys saa selvää säästöä
 • graafinen raportointijärjestelmä havannoillistamassa yrityksesi tärkeät luvut selkeässä ja nopeasti luettavassa muodossa
 • extranet-palvelu, joka mahdollistaa pääsemisen oman yrityksen tulos- ja tasetietoihin, palkkatietoihin, hallinnonpalveluihin sekä kaikkiin erikseen sovittuihin tietoihin ja dokumentteihin etänä

 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Laskentapalvelu Mikkonen Oy (0958643-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tarja Korhonen
020 720 9500
aspalv@laskentapalvelumikkonen.fi

Henkilörekisterin nimi

Laskentapalvelu Mikkonen Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Laskentapalvelu Mikkonen Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
aspalv@laskentapalvelumikkonen.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna